SBA Recruitment Services

Arbeidsmobiliteit is actueel! Organisaties kiezen meer en meer voor flexibel inzetbaar personeel of moeten afscheid nemen van personeel in het kader van bezuinigingen of een reorganisatie. Medewerkers stromen sneller door naar andere functies, en soms is het ook goed als ze uitstromen. SBA biedt tijdelijke ondersteuning bij in-, door- en uitstroom van medewerkers, waarbij de match tussen mens en organisatie centraal staat. Mensen en organisaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als ervaren interim-specialisten weten wij talentvolle medewerkers voor organisaties aan te trekken, te behouden en te begeleiden naar nieuwe uitdagingen binnen of buiten de organisatie. Daarbij is onze directe, duidelijke en snelle communicatie typerend voor onze manier van werken. Wij weten welke (on-line) middelen en technieken bedrijven kunnen inzetten om personeel te werven en te begeleiden. De economie van vandaag vraag een andere manier van werken. Korte lijnen, directe communicatie, resultaatgerichtheid en het gebruik van online (social) media vraagt om een andere benadering van de arbeidsmarkt.

SBA is ervaren in:

  • Personeelswerving
  • Arbeidsmarktcommunicatie
  • Social Media Recruitment
  • Re-placement (Mobiliteitscentrum)

U kunt de diensten van SBA Recruitment Services op flexibele basis inzetten bij ondercapaciteit, speciaal verlof of bij het ontbreken van gespecialiseerde expertise.